Omar Elsayed-Ali, MD

Omar Elsayed-Ali, MD

Allergy/Immunology

Medical school: Vanderbilt University School of Medicine
Residency: Emory University, Atlanta, GA, Pediatrics

Nayna Maini, MD

Nayna Maini, MD

Allergy/Immunology

Medical school:
St. George's University School of Medicine, Grenada
Residency:
Oishei Children’s Hospital, Buffalo, NY
University of Buffalo

Sarah Mehta, MD

Sarah Mehta, MD

Allergy/Immunology, Rheumatology

Medical school: St. George’s University School of Medicine, Grenada
Residency: Atlantic Health System, Goryeb Children’s Hospital, Morristown, NJ

Mengwei Ni, MD

Mengwei Ni, MD

Allergy/Immunology

Medical school: McGovern Medical School at the University of Texas Health Science Center at Houston
Residency: St. Louis Children’s Hospital, Washington University School of Medicine in St. Louis, Pediatrics

Armen Sanosyan, MD, PhD

Armen Sanosyan, MD, PhD

Allergy/Immunology

Medical school: Yerevan State Medical University, Armenia
Residency: BronxCare Health System, The Bronx, NY

Mehr Shah, MD

Mehr Shah, MD

Allergy/Immunology

Medical school:
University of Missouri-Kansas City School of Medicine
Residency:
St. Louis Children's Hospital
Washington University in St. Louis, MO